Naast een nauwe relatie met de certificeringsinstanties waar we mee werken, heeft Green Partner een dynamisch netwerk ontwikkeld van nationale en internationale organisaties op het gebied van kennis- en informatie-uitwisseling. Met deze organisaties delen we een soortgelijke visie over de verbetering van duurzaamheid op wereldwijde schaal. Onze partners zijn onder andere: