Green Partner helpt uw hotel op een effectieve manier tijdens uw traject van certificering.  U bepaalt van welke diensten u gebruik wilt maken. Dit hangt af van hoeveel tijd, middelen en budget u bereid bent te investeren om uw certificering te behalen.

Ons implementatieadvies bestaat uit drie diensten:

 1. Quick wins
 2. Turnkey
 3. Totale zorg

Deze service biedt een effectieve manier om het huidige duurzaamheidsniveau van uw hotel te beoordelen.

Green Partner voert een analyse uit van de huidige situatie van uw hotel, op basis van de eisen van de verschillende certificeringsprogramma's. Deze analyse toont in hoeverre uw hotel voldoet aan de criteria van de certificering. Hiermee kunnen we een ​​plan van aanpak opstellen voor de korte termijn, met geringe of geen investering. Aan de hand van deze nulmeting wordt de basis voor het certificeringsproces bepaald.

Uw hotel bepaalt, op basis van het resultaat van deze analyse, of u het certificeringsprogramma zelfstandig of in samenwerking met Green Partner uitvoert.

Met deze service stelt uw hotel ons in staat om u bij het gehele implementatietraject te begeleiden.

De implementatie van een certificeringsprogramma houdt in dat uw hotel tijd, geld en energie moet investeren om dit doel te bereiken. Daarnaast hebt u medewerkers nodig die deze taak op zich nemen en waarvan u kunt verwachten dat ze de criteria en eisen van de programma's professioneel en effectief interpreteren.

Onze "turnkey service" bespaart u veel tijd en risico op fouten van interpretatie en implementatie, wat uiteindelijk kan resulteren in frustratie en een groot financieel verlies.

Wij kunnen ervoor zorgen dat uw duurzaamheidsbeleid stevig verankerd wordt in de operatie van het hotel, met een minimale besteding van uw tijd en werk.

Om het behoud van uw certificering te garanderen, zal uw hotel, ten minste elke twee jaar, afhankelijk van het gekozen certificeringsprogramma, virtueel of fysiek worden gecontroleerd. Dit houdt in dat het hotel tijd moet investeren in het proces van het behoud van de certificering.

Onze service "Total Concern" bespaart u kostbare tijd en Green Partner wordt verantwoordelijk voor duurzaamheid in uw hotel. We kunnen zorgen voor:

 1.     Updaten van de certificeringscriteria.
 2.     Het contact tussen uw hotel en het certificeringsprogramma.
 3.     De publicatie van uw hotel als 'groen hotel' in internationale OTA's.
 4.     Controle en updaten van duurzaamheidsbestanden en -documenten.
 5.     Signaleren van maatregelen die het hotel moet nemen in verband met nieuwe criteria.
 6.     Hulp bij de field audit.
 7.     De voorbereiding van de virtuele audit.
 8.     Verstrekken van informatie en advies over energiebesparing en gebruik van duurzame technologieën.
 9.     Advies over het kopen van duurzame producten.
 10.     Het begeleiden van 'green team members'.