Green_Key Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.

Accommodaties met een Green Key voldoen aan strenge normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en MVO. Deze normen richten zich op interne- en externe communicatie, duurzaamheid  in het management van de onderneming,  gebruik van energie, gas en water, afvalmanagement, vervoer, food & beverage, groenonderhoud,  duurzame maatregelen die op kantoor genomen worden, papierverbruik, soort drukwerk, duurzame inkoop etc. Voor de verschillende bedrijfssectoren zijn er verschillende normen.

Verplichte en optionele normen
Voor alle bedrijven geldt dat zij moeten voldoen aan alle verplichte normen en een aantal optionele normen. De verplichte normen zijn basis milieunormen, zoals het registreren en besparen van gas, water en elektra en het verminderen van de hoeveelheid (rest)afval. De optionele normen gaan een stap verder. Hieronder vallen maatregelen zoals het gebruik maken van duurzame energie, het gebruik maken van zeepdispensers, of het zelf zuiveren van afvalwater

De normen zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting KMVK en voldoen aan de internationale normen van Green Key die weer vastgesteld zijn door de Executive Board van FEE en de International Steering Committee Green Key.

Herziening normen
Eens per drie jaar worden de normen herzien. De Stichting KMVK herziet de normen dan in samenwerking met de Green Key certificaathouders. Wanneer de normen herzien zijn, dan krijgen de deelnemers één jaar de tijd om aan de nieuwe normen te voldoen.